English

<< Music

Album: Favorite songs

Genre: Ukrainian folk songs and new lyrics
г: 1988-2008
Order album

Song list:
01. Marsh L'vvs'kih Muzik
02. Yak nch mya pokri
03. V gayu zelenen'km
04. A u sadu kalinon'ka
05. Posluhay, kohana dvchino
06. Chekay
07. Volodya
08. Kruta veja
09. Chervona kalina
10. Letli v neb juravl
11. Chekay
12. Spit' stavok
13. Zoryana nch
14. A ya idu selom
15. Zacharuy
16. Nadivlyus' na tebe
17. Zradliva dvchina
18. Shavlya
19. Mnogaya lta